6050. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
47. dzień panowania Piotra III Łukasza
Dzisiejsze Sarmatnice: Roan Łuryx (12) Arsacjusz Arped (4)
Prasa
Dwór Książęcy (0 komentarzy, 1 serce)
Park Stołeczny (5 komentarzy, 9 serc)
Park Stołeczny (10 komentarzy, 14 serc)
Park Stołeczny (15 komentarzy, 6 serc)
Park Stołeczny (13 komentarzy, 2 serca)
Bialeńska Agencja Prasowa (5 komentarzy, 10 serc)
Park Stołeczny (2 komentarze, 6 serc)
Gazeta Niepokorna (9 komentarzy, 8 serc)
Gazeta Niepokorna (18 komentarzy, 6 serc)
Bialeńska Agencja Prasowa (7 komentarzy, 7 serc)
Park Stołeczny (2 komentarze, 2 serca)
Park Stołeczny (3 komentarze, 10 serc)
Gazeta Niepokorna (6 komentarzy, 9 serc)
Bialeńska Agencja Prasowa (3 komentarze, 8 serc)
Park Stołeczny (22 komentarzy, 5 serc)
Park Stołeczny (10 komentarzy, 4 serca)
Baridajski Związek Piłki Nożnej (6 komentarzy, 13 serc)
Baridajski Związek Piłki Nożnej (9 komentarzy, 10 serc)
Sarmacka Liga Piłkarska (6 komentarzy, 9 serc)
Park Stołeczny (8 komentarzy, 9 serc)
Park Stołeczny (0 komentarzy, 6 serc)
Sarmacka Liga Piłkarska (3 komentarze, 9 serc)
Sarmacka Liga Piłkarska (10 komentarzy, 16 serc)
Goniec Czarnoleski (15 komentarzy, 17 serc)
Sarmacka Liga Piłkarska (7 komentarzy, 12 serc)
Sarmacka Liga Piłkarska (1 komentarz, 9 serc)
Baridajski Związek Piłki Nożnej (11 komentarzy, 15 serc)
Kościół Mazdaistyczny (6 komentarzy, 9 serc)
Bialeńska Agencja Prasowa (1 komentarz, 5 serc)
Park Stołeczny (3 komentarze, 4 serca)
Kościół Mazdaistyczny (0 komentarzy, 4 serca)
Przelane na Papier (2 komentarze, 6 serc)
Bialeńska Agencja Prasowa (7 komentarzy, 10 serc)
Kościół Mazdaistyczny (4 komentarze, 5 serc)
Gazeta Teutońska (9 komentarzy, 19 serc)
Kościół Diuczej Wiary (7 komentarzy, 11 serc)
Park Stołeczny (13 komentarzy, 3 serca)
Bialeńska Agencja Prasowa (6 komentarzy, 7 serc)
Ostatni Bastion Teutonizmu (16 komentarzy, 13 serc)
Park Stołeczny (7 komentarzy, 0 serc)
Park Stołeczny (8 komentarzy, 9 serc)
Park Stołeczny (2 komentarze, 11 serc)
Templum (15 komentarzy, 15 serc)
Park Stołeczny (4 komentarze, 7 serc)
piSMOK (9 komentarzy, 19 serc)
Gazeta Teutońska (12 komentarzy, 22 serc)
Gazeta Teutońska (17 komentarzy, 28 serc)
Gazeta Teutońska (8 komentarzy, 23 serc)
Trybuna Diuków (13 komentarzy, 17 serc)
Park Stołeczny (16 komentarzy, 11 serc)
Gazeta Teutońska (13 komentarzy, 18 serc)
Gazeta Teutońska (6 komentarzy, 7 serc)
Gazeta Teutońska (3 komentarze, 15 serc)
Gazeta Teutońska (5 komentarzy, 19 serc)
Ravenspell (0 komentarzy, 12 serc)
Kowen (6 komentarzy, 17 serc)
Merkuriusz Gelloński (0 komentarzy, 12 serc)
Głos Pusty (27 komentarzy, 7 serc)
Herold (5 komentarzy, 10 serc)
Valhallska Spółka Przemysłowa (12 komentarzy, 12 serc)
Park Stołeczny (5 komentarzy, 6 serc)
Kot Gończy (8 komentarzy, 14 serc)
Niezależna Agencja Mediów (6 komentarzy, 6 serc)
Kuryer Impertynencki (7 komentarzy, 13 serc)
Rada Ministrów (6 komentarzy, 7 serc)
Rada Ministrów (3 komentarze, 8 serc)
Gwar Grodziska (9 komentarzy, 14 serc)
Rada Ministrów (18 komentarzy, 4 serca)
Dom Statystyk Camelon (8 komentarzy, 8 serc)
Gwar Grodziska (7 komentarzy, 7 serc)
Kot Gończy (26 komentarzy, 33 serc)
Dwór Książęcy (0 komentarzy, 1 serce)
Gazeta Niepokorna (6 komentarzy, 9 serc)
Kościół Mazdaistyczny (6 komentarzy, 9 serc)
Park Stołeczny (5 komentarzy, 9 serc)
Park Stołeczny (10 komentarzy, 14 serc)
Park Stołeczny (15 komentarzy, 6 serc)
Park Stołeczny (13 komentarzy, 2 serca)
Bialeńska Agencja Prasowa (5 komentarzy, 10 serc)
Park Stołeczny (2 komentarze, 6 serc)
Gazeta Niepokorna (9 komentarzy, 8 serc)
Bialeńska Agencja Prasowa (1 komentarz, 5 serc)
Gazeta Niepokorna (18 komentarzy, 6 serc)
Bialeńska Agencja Prasowa (7 komentarzy, 7 serc)
Park Stołeczny (10 komentarzy, 14 serc)
Trybuna Diuków (2 komentarze, 14 serc)
Gazeta Teutońska (9 komentarzy, 19 serc)
Templum (15 komentarzy, 15 serc)
Trybuna Diuków (8 komentarzy, 14 serc)
Książęce Siły Zbrojne (0 komentarzy, 17 serc)
Bialeńska Agencja Prasowa (6 komentarzy, 14 serc)
Baridajski Związek Piłki Nożnej (6 komentarzy, 13 serc)
Bialeńska Agencja Prasowa (16 komentarzy, 18 serc)
Park Stołeczny (6 komentarzy, 20 serc)
Ostatni Bastion Teutonizmu (16 komentarzy, 13 serc)
Unicorn Media Corporation (0 komentarzy, 16 serc)
Merkuriusz Gelloński (0 komentarzy, 12 serc)
Trybuna Diuków (15 komentarzy, 18 serc)
Gazeta Niepokorna (24 komentarzy, 8 serc)
Park Stołeczny (20 komentarzy, 3 serca)
Park Stołeczny (20 komentarzy, 9 serc)
Park Stołeczny (20 komentarzy, 4 serca)
Park Stołeczny (19 komentarzy, 5 serc)
Gazeta Niepokorna (18 komentarzy, 6 serc)
Templum (15 komentarzy, 15 serc)
Park Stołeczny (15 komentarzy, 6 serc)
Trybuna Diuków (14 komentarzy, 10 serc)
Park Stołeczny (13 komentarzy, 2 serca)
Park Stołeczny (13 komentarzy, 2 serca)
Żołnierz Sarmacki (11 komentarzy, 11 serc)
Trybuna Diuków (11 komentarzy, 9 serc)
Park Stołeczny (15 komentarzy, 6 serc)
Park Stołeczny (10 komentarzy, 14 serc)
Kościół Mazdaistyczny (6 komentarzy, 9 serc)
Gazeta Niepokorna (6 komentarzy, 9 serc)
Park Stołeczny (13 komentarzy, 2 serca)
Park Stołeczny (5 komentarzy, 9 serc)
Bialeńska Agencja Prasowa (5 komentarzy, 10 serc)
Gazeta Niepokorna (9 komentarzy, 8 serc)
Bialeńska Agencja Prasowa (1 komentarz, 5 serc)
Park Stołeczny (2 komentarze, 6 serc)
Gazeta Niepokorna (18 komentarzy, 6 serc)
Bialeńska Agencja Prasowa (7 komentarzy, 7 serc)
Gazeta Niepokorna (10 komentarzy, 11 serc)
Forum
Polityka i społeczeństwo (50 odp.)
Kościół Diuczej Wiary (9 odp.)
Kościół Diuczej Wiary: Sala Plenarna im. Antoniego Hermana Strzałeckiego (7 odp.)
Sport i rozrywka (9 odp.)
Polityka i społeczeństwo (6 odp.)
Kościół Diuczej Wiary: Sala Plenarna im. Antoniego Hermana Strzałeckiego (1 odp.)
Off-topic (3 odp.)
Kościół Diuczej Wiary: Sala Plenarna im. Antoniego Hermana Strzałeckiego (13 odp.)
Zagranica (7 odp.)
Zagranica (9 odp.)
Kościół Diuczej Wiary: Sala Plenarna im. Antoniego Hermana Strzałeckiego (7 odp.)
Gospodarka (1 odp.)
Sclavinia: Władze i administracja (0 odp.)
Sclavinia: Władze i administracja (2 odp.)
Sclavinia: Władze i administracja (13 odp.)
Sclavinia: Akademia Sclavińska im. Stanisława Gertalda (4 odp.)
Sclavinia: Akademia Sclavińska im. Stanisława Gertalda (2 odp.)
Sclavinia: Przestrzeń publiczna (0 odp.)
Sclavinia: Przestrzeń publiczna (99 odp.)
Sclavinia: Przestrzeń publiczna (0 odp.)
Sclavinia: Przestrzeń publiczna (0 odp.)
Sclavinia: Przestrzeń publiczna (2 odp.)
Sclavinia: Przestrzeń publiczna (3 odp.)
Sclavinia: Akademia Sclavińska im. Stanisława Gertalda (7 odp.)
Sclavinia: Przestrzeń publiczna (2 odp.)
Sclavinia: Przestrzeń publiczna (0 odp.)
Sclavinia: Akademia Sclavińska im. Stanisława Gertalda (0 odp.)
Teutonia: Życie Teutonii [Úr Teutonienlejb] (56 odp.)
Teutonia: Giełda Papierów Wartościowych w Srebrnym Rogu (1 odp.)
Teutonia: Zamek Królewski [Úr Kongburg] (0 odp.)
Teutonia: Zamek Królewski [Úr Kongburg] (85 odp.)
Teutonia: Życie Teutonii [Úr Teutonienlejb] (62 odp.)
Teutonia: Życie Teutonii [Úr Teutonienlejb] (3 odp.)
Teutonia: Zamek Zielnyborski (118 odp.)
Teutonia: Zamek Królewski [Úr Kongburg] (0 odp.)
Teutonia: Zamek Królewski [Úr Kongburg] (4 odp.)
Teutonia: Teutońska Lwia Gwardia Królewska (1 odp.)
Teutonia: Teutońska Akademia Medyczna (0 odp.)
Teutonia: Teutońska Akademia Medyczna (2 odp.)
Teutonia: Zamek Królewski [Úr Kongburg] (14 odp.)
Teutonia: Życie Teutonii [Úr Teutonienlejb] (3 odp.)
Teutonia: Życie Teutonii [Úr Teutonienlejb] (15 odp.)
Baridas: Instytucje i jednostki organizacyjne (3 odp.)
Baridas: Życie w Baridasie (7 odp.)
Baridas: Życie w Baridasie (3 odp.)
Baridas: Życie w Baridasie (174 odp.)
Baridas: Władze Królestwa (3 odp.)
Baridas: Życie w Baridasie (34 odp.)
Baridas: Władze Królestwa (4 odp.)
Baridas: Życie w Baridasie (3 odp.)
Baridas: Życie w Baridasie (3 odp.)
Baridas: Władze Królestwa (350 odp.)
Baridas: Życie w Baridasie (7 odp.)
Baridas: Życie w Baridasie (1 odp.)
Baridas: Życie w Baridasie (18 odp.)
Baridas: Instytucje i jednostki organizacyjne (1 odp.)
Baridas: Instytucje i jednostki organizacyjne (20 odp.)
Starosarmacja: Życie w krainie (91 odp.)
Starosarmacja: KM Grodzisk (0 odp.)
Starosarmacja: Życie w krainie (16 odp.)
Starosarmacja: Życie w krainie (44 odp.)
Starosarmacja: Życie w krainie (86 odp.)
Starosarmacja: Życie w krainie (11 odp.)
Starosarmacja: Dom Partii (2 odp.)
Starosarmacja: Dom Partii (30 odp.)
Starosarmacja: Życie w krainie (28 odp.)
Starosarmacja: Dom Partii (12 odp.)
Starosarmacja: Życie w krainie (1 odp.)
Starosarmacja: KM Grodzisk (6 odp.)
Starosarmacja: El Distrito de Tropicana (3 odp.)
Starosarmacja: El Distrito de Tropicana (15 odp.)
Starosarmacja: KM Grodzisk (0 odp.)
Hasseland: Instytucje (13 odp.)
Hasseland: Instytucje (14 odp.)
Hasseland: Instytucje (1 odp.)
Hasseland: Życie publiczne (3 odp.)
Hasseland: Instytucje (2 odp.)
Hasseland: Władze prowincji (1 odp.)
Hasseland: Życie publiczne (3 odp.)
Hasseland: Władze prowincji (68 odp.)
Hasseland: Instytucje (2 odp.)
Hasseland: Władze prowincji (18 odp.)
Hasseland: Instytucje (5 odp.)
Hasseland: Instytucje (11 odp.)
Hasseland: Instytucje (0 odp.)
Hasseland: Instytucje (7 odp.)
Hasseland: Władze prowincji (0 odp.)
Bialenia: Parlament Republiki Bialeńskiej (11 odp.)
Bialenia: Pałac Prezydencki (13 odp.)
Bialenia: Życie publiczne (2 odp.)
Bialenia: Życie publiczne (37 odp.)
Bialenia: Pałac Prezydencki (0 odp.)
Bialenia: Uniwersytet Bialeński im. Andrzeja Swarzewskiego (45 odp.)
Bialenia: Życie publiczne (13 odp.)
Bialenia: Życie publiczne (10 odp.)
Bialenia: Życie publiczne (4 odp.)
Bialenia: Życie publiczne (3 odp.)
Bialenia: Życie publiczne (7 odp.)
Bialenia: Życie publiczne (25 odp.)
Bialenia: Życie publiczne (12 odp.)
Bialenia: Życie publiczne (3 odp.)
Bialenia: Życie publiczne (12 odp.)
Dowództwo Główne: Kancelaria Książęcych Sił Zbrojnych (0 odp.)
Dowództwo Baz Wojskowych: Służba Dyżurna (30 odp.)
Dowództwo Baz Wojskowych: Służba Dyżurna (304 odp.)
Dowództwo Główne: Wojskowa Komenda Uzupełnień (8 odp.)
Dowództwo Główne: Wojskowa Komenda Uzupełnień (3 odp.)
Dowództwo Główne: Wojskowa Komenda Uzupełnień (0 odp.)
Dowództwo Główne: Wojskowa Komenda Uzupełnień (0 odp.)
Dowództwo Główne: Prawo Wojskowe (4 odp.)
Dowództwo Główne: Wojskowa Komenda Uzupełnień (3 odp.)
Dowództwo Główne: Kancelaria Książęcych Sił Zbrojnych (14 odp.)
Dowództwo Baz Wojskowych: Służba Dyżurna (3 odp.)
Dowództwo Główne: Wojskowa Komenda Uzupełnień (0 odp.)
Dowództwo Główne: Kancelaria Książęcych Sił Zbrojnych (1 odp.)
Dowództwo Główne: Kancelaria Książęcych Sił Zbrojnych (1 odp.)
Dowództwo Główne: Kancelaria Książęcych Sił Zbrojnych (18 odp.)
Wnioski urzędowe Sala Głosowań Sejmu
Książę: Pałac Książęcy — Skrzydło Południowe — Kancelaria Książęca (0 odp.)
Książę: Pałac Książęcy — Skrzydło Południowe — Kancelaria Książęca (0 odp.)
Naczelna Izba Architektury: Referat ds. Systemu (5 odp.)
Rada Ministrów: Monitor Rady Ministrów (3 odp.)
Rada Ministrów: Wnioski i pisma do Rady Ministrów (6 odp.)
Rada Ministrów: Wnioski i pisma do Rady Ministrów (0 odp.)
Rada Ministrów: Wnioski i pisma do Rady Ministrów (3 odp.)
Rada Ministrów: Wnioski i pisma do Rady Ministrów (0 odp.)
Rada Ministrów: Wnioski i pisma do Rady Ministrów (0 odp.)
Rada Ministrów: Wnioski i pisma do Rady Ministrów (0 odp.)
Rada Ministrów: Wnioski i pisma do Rady Ministrów (0 odp.)
Rada Ministrów: Wnioski i pisma do Rady Ministrów (0 odp.)
Trybunał Koronny: Sala rozpraw i posiedzeń jawnych (3 odp.)
Trybunał Koronny: Sala rozpraw i posiedzeń jawnych (13 odp.)
Trybunał Koronny: Sala rozpraw i posiedzeń jawnych (7 odp.)
Trybunał Koronny: Sala rozpraw i posiedzeń jawnych (2 odp.)

Dołącz do społeczności sarmackich ćwirkowiczów!

Ćwirki odświeżają się co 15 sekund lub w chwili publikacji.
ładowanko danych...